Lid worden van de TBN

Lid worden van de TBN
Taekwondo Akabbouz adviseert hun leden lid te worden van de Taekwondo Bond Nederland. De kosten hiervan worden rechtstreeks aan de bond betaald en niet aan de taekwondo club !

Het lidmaatschap van de Taekwondo Bond Nederland is daarmee strikt persoonlijk. Aanmelden, afmelden of wijzigingen doorgeven kan snel en eenvoudig via het nieuwe Online ledenadministratie pakket van de Taekwondo Bond Nederland.

De ledenadministratie portaal is te bereiken via www.taekwondobond.nl/ledenadministratie

Procedure om lid te worden van de TBN :
– U dient zich via de vereniging op te geven. ( formulieren zijn verkrijgbaar bij de trainers )
– Ingevulde formulieren inleveren bij de trainers op de sportclub
– De sportclub meldt u aan via de TBN Ledenadministratie portal
– Betaling dient te geschieden en u krijgt als lid vervolgens een brief thuis gestuurd met uw persoonlijke inlog code waarmee u direct via de TBN portal een document kunt downloaden met de status van uw betaling.

Let op …Dit is tevens uw betaalbewijs !! Er wordt door de TBN namelijk geen ledenpas meer verstrekt. In plaats daarvan kunnen leden een document cq betalingsbewijs downloaden met alle persoonlijke gegevens via de TBN portal.

– Leden kunnen met de persoonlijke log-in gegevens tevens wijzigingen doorgeven.
– Leden kunnen hun lidmaatschap bij de TBN online opzeggen.
(Leden dienen wel hun contributie voldaan te hebben ).

Op uw factuur kunt u inloggegevens terugvinden met deze gegevens kunt u inloggen op:
www.taekwondobond.nl/ledenadministratieals u de contributie voldaan heeft ziet u automatsich de optie om op te zeggen.
U ziet alleen de optie opzeggen als de contributie voldaan is.

De tarieven voor het lidmaatschap 2019 van de Taekwondo Bond Nederland:

Jeugd t/m 13 jaar: € 29,95 per jaar
Jeugd 14 t/m 17 jaar: € 35,75 per jaar
Senioren 18 jaar en ouder: € 40,90 per jaar
Steunleden: € 11,85 per jaar
Eenmalig inschrijfgeld: € 7,50
Nieuwe Bondspaspoort: € 15,00

Het contributiejaar loopt gelijk met het kalenderjaar. Nieuwe leden betalen een eenmalig inschrijfgeld en, afhankelijk van de aanmelddatum, een evenredig bedrag van de volledige jaarcontributie.

Minimaal 3 jaar lidmaatschap voor Zwarte Band Examens.
Volgens het reglement van de TBN dient iedere sporter minimaal drie jaar lid te zijn van de TBN alvorens op Dan-examen te gaan. Dit is een redelijke termijn, zeker als je nagaat dat je 2 keer per jaar op clubexamen gaat en er zodoende toch al drie jaar over zal doen om klaar te zijn voor een Danexamen.

Met dit lidmaatschap ;

1. Is de leerling automatisch verzekerd tegen letsel en ongevallen.
2. Kan de leerling deelnemen aan het wedstrijdreglement cursus ( verplicht voor de zwarte band examen)
3. Kan de leerling zwarte band examen afleggen
4. Kan de leerling deelnemen aan nationale een internationale wedstrijden.

Leden ontvangen na betaling het bondspaspoort en tevens online een document downloaden met de status van de betaling, dit is tevens uw betaalbewijs. In de TBN paspoort staan de persoonsgegevens van de sporter en de trainer kan daar verder de graduaties en de wedstrijdresultaten in bijhouden.

Steunlidmaatschap
Vaak zijn ouders, familie en kennissen zeer bij de sport en de club betrokken, helpen bij het organiseren van activiteiten en gaan mee naar wedstrijden.
Deze mensen kunnen nu steunlid worden voor slechts 11,00 euro per jaar en profiteren van veel voordelen:

1. Korting op de entree bij evenementen en toernooien georganiseerd onder auspiciën van de TBN en gratis entree tijdens de NK sparring en NK stijl
2. Kunnen als assistent-coach onder verantwoordelijkheid van de clubcoach mee naar wedstrijden (minimum leeftijd 18 jaar)

*Steunleden zijn niet verzekerd via de TBN en ontvangen geen taekwondopaspoort want zij zijn immers zelf geen taekwondoka.

Opzegging lidmaatschap Taekwondobond:

Opzegging van het lidmaatschap moet uiterlijk 1 maand voor het verstrijken van het lopende contributiejaar gebeuren. Opzegging kan alleen via de online ledenadministratie (www.taekwondobond.nl/ledenadministratie) of via een aangetekende brief met vermelding van uw naam, bondslidnummer en handtekening. Opzeggen kan alleen als men zijn lopende contributieverplichtingen heeft voldaan. In de online ledenadministratie verschijnt bij betaald hebbende leden een optie om automatisch op te zeggen. Bij niet tijdige opzegging wordt het lidmaatschap automatisch met een kalenderjaar verlengd.

Let wel: Stoppen bij onze sportclub betekent niet automatisch opzegging van het bondslidmaatschap. Dit dient u apart te doen. Het kan namelijk best zijn dat u bijvoorbeeld wegens verhuizing verder sport bij een andere Taekwondoclub. Vergeet ook niet zo’n eventuele overstap door te geven aan het bondsbureau.

Het lidmaatschap bij de Taekwondo Bond Nederland is een persoonsgebonden lidmaatschap en staat los van het lidmaatschap bij de sportclub. U bent zelf verantwoordelijk voor de opzegging hiervan, wij kunnen als sportclub uw persoonlijke lidmaatschap van de Taekwondobond niet voor U ontbinden.