Contributie

De contributie is een vast bedrag ongeacht het aantal keren dat men traint per week. De contributie dient bij voorkeur per jaar vooruit betaald te worden, tenzij anders vermeld.

Afwezigheid
Bij een korte afwezigheid als gevolg van een ziekte, blessure, of bijvoorbeeld een stage, vindt er geen – tijdelijke – vermindering van contributie plaats. De contributie wordt ook doorberekend bij afwezigheid zonder opgaaf van reden en tijdens de reguliere schoolvakanties.

Bij een langdurige afwezigheid als gevolg van een langslepende blessure, zwangerschap of stage kan in overleg onder bepaalde voorwaarden wel een – tijdelijke – vermindering van contributie plaatsvinden. Voor een vrijstelling dient vooraf een verzoek gedaan te worden met de omschrijving van de afwezigheid.

Gezinskorting
Voor gezinsleden die op hetzelfde adres wonen hebben wij speciale kortingen.
Hierbij geldt dat het oudste lid altijd het eerst betalende lid is.

Inschrijfgeld
Voor nieuwe inschrijvingen geldt altijd een eenmalige inschrijftarief van €20,00 ten behoeve van de administratiekosten.

Met het inschrijven vragen wij u tevens toestemming voor het verwerken van uw gegevens voor de doeleinden zoals in de privacyverklaring zijn bepaald.

Neem voor actuele informatie over contributie  contact met ons op.

Lidmaatschap opzeggen
Wilt u uw lidmaatschap stopzetten? Dat kan.
Wij betreuren maar respecteren elke opzegging.
Houdt u wel rekening met de minimum opzegtermijn.
Bij opzegging via de e-mail ontvangt u van ons altijd een bevestiging.