Taegeuk – Sam Jang (3)

 

Nr Techniek Stand
 Junbi  Junbi  Naranhi Seogi
 1  Arae Makki  Oen Ap Seogi
 2a  Oreun Ap Chagi
 2b+c  Momtong Doobeon Jireugi  Oreun Ap Koobi Seogi
 3  Arae Makki  Oreun Ap Seogi
 4a  Oen Ap Chagi
 4b+c  Momtong Doobeon Jireugi  Oen Ap Koobi Seogi
 5  Oreun Han Sonnal Mok An Chigi  Oen Ap Seogi
 6  Oen Han Sonnal Mok An Chigi  Oreun Ap Seogi
 7a  Oen Han Sonnal Momtong Bakat Makki  Oreun Dwit Koobi Seogi
 7b  Momtong Baro Jireugi  Oen Ap Koobi Seogi
 8a  Oreun Han Sonnal Momtong Bakat Makki  Oen Dwit Koobi Seogi
 8b  Momtong Baro Jireugi  Oreun Ap Koobi Seogi
 9  Momtong An Makki  Oen Ap Seogi
 10  Momtong An Makki  Oreun Ap Seogi
 11  Arae Makki  Oen Ap Seogi
 12a  Oreun Ap Chagi
 12b+c  Momtong Doobeon Jireugi  Oreun Ap Koobi Seogi
 13  Arae Makki  Oreun Ap Seogi
 14a  Oen Ap Chagi
 14b+c  Momtong Doobeon Jireugi  Oen Ap Koobi Seogi
 15a  Arae Makki  Oen Ap Seogi
 15b  Momtong Baro Jireugi  Oen Ap Seogi
 16a  Arae Makki  Oreun Ap Seogi
 16b  Momtong Baro Jireugi  Oreun Ap Seogi
 17a  Oen Ap Chagi
 17b  Arae Makki  Oen Ap Seogi
 17c  Momtong Baro Jireugi  Oen Ap Seogi
 18a  Oreun Ap Chagi
 18b  Arae Makki  Oreun Ap Seogi
 18c  Momtong Baro Jireugi, Kiap  Oreun Ap Seogi
 Geuman  Junbi  Naranhi Seogi