Privacyverklaring

PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN
Sportclub Akabbouz verzamelt gegevens van leden en/of vertegenwoordigers van leden in het geval deze minderjarig zijn. Persoonsgegevens worden voornamelijk gebruikt voor het sluiten van een lidmaatschapsovereenkomst met Sportclub Akabbouz.

WIJ VERZAMELEN:

 • Volledige naam;
 • Geslacht;
 • Adres;
 • Telefoonnummers;
 • E-mailadres;
 • Geboortedatum;
 • Betalingsgegevens zoals bankrekening;
 • Van wedstrijdsporters: het gewicht
 • Evenementen: foto’s en filmpjes

WAAROM HEBBEN WIJ PERSOONSGEGEVENS NODIG ?
Sportclub Akabbouz heeft persoonsgegevens nodig voor administratieve en informatieve doeleinden. Bij evenementen georganiseerd door Sportclub Akabbouz worden foto’s en video opnames gemaakt. Dit beeldmateriaal zal eventueel worden gebruikt voor de website en andere sociale media kanalen t.b.v. promotie van onze evenementen. Deelnemer verleent door aanmelding als lid bij voorbaat toestemming aan Sportclub Akabbouz voor het gebruik van tijdens het evenement gemaakte foto’s en beeldmateriaal waarop de deelnemer zichtbaar is. Indien de deelnemer hier bezwaar tegen heeft zal de deelnemer dit schriftelijk kenbaar moeten maken aan Sportclub Akabbouz en zullen de foto’s op verzoek van deelnemer niet worden gebruikt en/of worden verwijderd.
We gebruiken deze gegevens (mogelijk) voor:

 • Communicatie: via email, telefoon en of post;
 • Afsluiten van lidmaatschapsovereenkomst;
 • Voeren van ledenadministratie;
 • Afnemen van examens en uitgifte van diploma’s;
 • Inschrijvingen voor wedstrijden;
 • Artikelen website en andere sociale media kanalen;
 • Klachtenafhandeling;
 • Nakomen van wettelijke verplichtingen;
 • Inschrijvingen Taekwondo Bond Nederland;
 • Inschrijvingen World Taekwondo

HOE LANG SPORTCLUB AKABBOUZ GEGEVENS BEWAART
Sportclub Akabbouz bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar na afloop van het evenement waarvoor u zich heeft ingeschreven, bewaard.

DELEN MET ANDEREN
Sportclub Akabbouz verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK
Op de website van Sportclub Akabbouz worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Sportclub Akabbouz gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@akabbouz.nl. Wij zullen zo snel mogelijk, maar binnen tien weken, op uw verzoek reageren.

BEVEILIGEN
Sportclub Akabbouz neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Sportclub Akabbouz verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met ons op via info@akabbouz.nl.

Sportclub Akabbouz is als volgt te bereiken:
E-mailadres: info@akabbouz.nl.nl